Valmis Tallinna vangla projekti esimene etapp

18.09.2008

Valmis Tallinna vangla eskiisprojekt, mille teostas AS Amhold.

Tallinna vangla ja arestimaja ehitatakse Maardu linna, Vana-Narva mnt 13 / Paemurru 1 asuvatele kruntidele ning avavangla rajatakse Vana-Narva mnt 17 olemasolevasse Tallinna Vangla haigla hoonesse.

Esialgsete eskiisijärgsete mahtude kohaselt Vana-Narva mnt. 13 hoonetealune pind on 21 844 m², krundi pind 151 949 m². Vana-Narva mnt. 17 hoonetealune pind on 636 m² ning krundi pind 7602 m².

AS Amhold võitis Riigi Kinnisvara AS-i poolt projekteerija leidmiseks läbiviidud hankemenetluse (registreerimisnumber 104886). Eskiis valmis vastavalt lepingule tähtaegselt, 18. septembriks.

Vangla projekteerimise aluseks on Vabariigi Valitsuse 10.04.2006. a korraldus nr 232 ja AS Sweco poolt koostatud ja Maardu Linnavolikogu 30.10.2007. a otsusega nr. 139 kehtestatud Vana-Narva mnt 13 / Paemurru 1 detailplaneering.

Projekteerija on kohustatud eelprojekti lõpetama ja RKAS-ile kooskõlastamiseks üle andma hiljemalt 30.01.2009. a.

Täna tegutseb Tallinna vangla amortiseerunud hoonetes Magasini tänava krundil, mis võeti 1940ndate aastate lõpul kasutusele Nõukogude sõjavangilaagrina.

 

Eskiis

Tallinna vangla
eskiisprojekti autorid:

 
Arhitektuuribüroo Visuaal OÜ
Arhitekt: Indrek Saarepera
3D: Martin Noorväli