Olemasoleva ja uue olukorra võrdlus

Olemasolev olukordUued hoonedMuutus
Ministeeriumide kasutuses22 072 m216 087 m2-5985 m2
Parkimiskohad206237+30
Eelarvekulud 2016. aastal (käibemaksuga)5,4 mln €4,4 mln €- 1,0 mln €
Energiatarve aastas7 041MWh2 030 MWh- 5011 MWh
Investeeringuvajadus RE-st (käibemaksuga)11 mln €--11 mln €
Eelarvekulud (käibemaksuga)*46,4 mln €36,3 mln €-10,1 mln €
Mõju valitsussektori tasakaalupositsioonile*15,2 mln €8,9 mln €-6,3 mln €

 * perioodil 2013-2022, nüüdisväärtus

  
2016. aasta eelarve vaates on kõrvutatud numbreid 5,4 mln EUR olemasoleva olukorra jätkumisel ja 4,4 mln EUR uue hoone puhul, mis tuleneb sellest, et 2014. aastaks on kõikidel olemasolevatel  objektidel mindud üle turu-üürile ning 3 aasta perspektiivis tehakse ära ka kõik hädavajalikud investeeringud.
 

PIND (m2) PARKIMINE (tk) ENERGIA (MWh)
TänaneUusMuutus %TänaneUusMuutus %TänaneUusMuutus %
RaM6 3444 677-26,2%10567-36,1%2 450586-76,1%
MKM5 7314 071-28,9%2160185,7%1 391488-64,9%
SiM5 1783 418-33,9%4501150%1 800468-74 %
SoM4 8193 921-18,6%7660-21 %1 400488-65,1%
KOKKU22 072
20,92
m2/töök.
16 087
15,24
m2/töök.
-27,1%20623715,0%7 0412 030-71,1%