26. jaanuar 2011 - EKEI avamine

Fotod: Kristjan Gabral

September 2010

Hoone on valmis ning EKEI inimesed sissegi kolinud.

28. aprill 2010

Hoone valmimine läheb jätkuvalt plaanipäraselt, põhirõhk on sisetööde tegemisel, seinad on juba enamjaolt esimese värvi all ja käib põrandakatete paigaldus. Hoone tehnosüsteemidest on valminud kõik põhimagistraalid ja jaotustorustikud. Tegeleda tuleb veel ventilatsiooni seadmete paigaldusega, nõrkvoolusüsteemide ja elektrikilpide installatsioonidega. Peatselt valmivad ka hoone näidistoad – üks Põhja-Eesti kohtuarstliku osakonna lahanguruum ja üks tavapärane bürooruum.

Fassaaditöödest on veel pooleli sügisel seismajäänud fassaadi krohvimistööd ja värvimine. Alustatud on veel heakorratööde ja vertikaalplaneerimistega. Peatöövõtja NCC Ehituse AS ehitusgraafiku tempos pole seni tagasilööke olnud ja ehitus sujus isegi vaatamata sellele, et vahepeal oli väga lumerohke ja külm talv.

Vahepeal on ehitajad tublilt tööd teinud ja hoone karbiosa on kinni saadud – välisseinte soojustus paigaldatud ja uksed-aknad ees. Välisseinte osas on paigaldada jäänud fassaadiplaadid ja peatrepikoja aknad. Vana-aasta viimastel päevadel sai ajutine küte hoonesse sisse ja nüüd on oluliselt paremad tingimused eriosade ja sisetööde tegemiseks. Põrandavalud on ka lõppenud ning on alanud kergvaheseinte ehitusperiood.

Põhimahus tegeletakse jätkuvalt eriosatöödega peamiselt ventilatsiooni- vee-küttetorustike ehituse ja torustike isoleerimisega. Vahepeal on muutunud ka EKEI vajadused hoonesse planeeritud osakondade töötingimuste ja võimaluste osas ning sellest lähtuvalt on tehtud põhiprojektiga võrreldes küllaltki suurel hulgal muudatusi, peamiselt ventilatsiooni- ja jahutuse ning ka elektri- ja nõrkvoolutööde osas.

Tööd püsivad graafikus ning töökoosolekud on pikad ja põhjalikud.


Käib hoogne fassaadi ja katuse ehitus, et saaks detsembri lõpuks - jaanuari alguseks hoonekarbi kinni. Laotavad vaheseinad on valminud, lisaks teostatakse põrandate tasandusvalu.

Kommunikatsioonide paigalduse järjekord liigub keldrikorrustelt tasapisi ülespoole, praegu ollakse -1 korrusel.

Vahepealne ehitusperiood on olnud küllaltki emotsioonivaene, kuid nüüd kui toru ja kaablitööd jõudsasti edenevad on igapäevaselt lahendatavaid küsimusi tekkinud juba omajagu ning edenemine silmnähtav.

RKAS on vastavalt EKEI soovidele võtnud enda kanda ka hoone osalise sisustuse hankimise, mis hõlmab laborite ja patoloogia osakondade tööks vajalikke seadmeid ning laborite mööblit.


Hoone karkassiosa on nüüd valmis ja kõrgus saavutatud. Põhirõhk on seatud hoone karbi kinnisaamisele. Käimas on veel laotavate vaheseinte ehitus. Alustatud on sisemiste kütte-, vee ja kanalisatsiooni torustike montaažiga.  Maja fassaadi osas oli arhitekti projektijärgse lahenduse teostuse osas mitmeid nõupidamisi - arutati kuidas saavutada võimalikult suure jaotisega fassaadimahtu. Tänu kõigi osapoolte heale koostööle õnnestus leida sobiv lahendus.


Hoone raudbetoonist karkassiosa on valminud V korruseni. Lõplik karkassiosa valmib 09.10.09 ja siis tehakse ka kombe kohaselt sarikapidu. Lisaks on paigaldatud hoonet ümbritsev drenaažitorustik koos kaevudega. Teostatud on maa-alla jäävate keldrikorruste seinte hüdroisolatsioonitööd ja soojustus. Momendil tehakse hoone ümber tagasitäidet. 39. nädalast alustatakse ventilatsiooni magistraaltorude paigaldusega šahtidesse ja majasiseste kanalisatsioonitorustike montaažiga. Platsitöödest on teostamisel hoone välistrasside ja liitumispunktide ehitus. Töödega ollakse graafikus, ilmataat on ehitajaid väga soosinud ja loodame, et see nii ka jätkub.


Rohkem pilte nurgakivist ning üritusel esitatud kõned leiate: http://uusmaja.ekei.ee/

Vundament on lõpetatud, käivad põranda killustikaluse ja soojustuse paigaldustööd. Järgmisel nädalal alustatakse drenaaži paigaldust. 20. nädalale on planeeritud põrandavalu tööd.

Põrandaplaat on edukalt valatud. Põranda-alused kommunikatsioonid on paigaldatud. Juuni teisel nädalal valmib esimese keldrikorruse karkassi ehitus. Kuna hoone kaks korrust on sügaval maa-all, allpool pinnasevee taset, siis on kõige vastutusrikkamad tööd seotud keldriseinte hüdroisolatsiooni teostamisega.

Süvendi kaevetöödega ollakse lõpujärgus. Vundmenditöödega alustatakse 27. märtsil.

Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse liige Elari Udam ja NCC Ehitus AS-i juhatuse esimees Toomas Aak allkirjastasid Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) uue hoone ehituse peatöövõtulepingu.

Projektijuht:
Hindrek Werder

Hindrek Werder

Telefon: 606 3458, 513 7747