25. juuli 2012 - Jõgeva kohtu- ja politseihoone avas uksed

Foto: Siseministeerium

14. juuni 2012 - Jõgeva uue kohtu- ja politseihoone ehitustööd on lõpusirgel

21. detsember 2011 - Jõgeva tulevane kohtu- ja politseihoone pidas sarikapidu

Täna peeti Jõgeva tulevase kohtu- ja politseihoone sarikapidu, millega tähistati maja maksimaalse kõrguse saavutamist. Piduliku sündmuse eesmärgiks oli kostitada ehitajaid, et vastavalt rahvapärimusele tagada seeläbi hoonele hea õnn ja luua head suhted majavaimuga.

Foto: Jõgeva Maavalitsus

Sarikapärja tõid katuselt alla Jõgeva politseijaoskonna juht Ivar Dubolazov, Tartu Maakohtu kohtunik Liivi Loide, AS Merko Ehituse juhatuse esimees Tiit Roben, Riigi Kinnisvara AS-i ehitusjuhtimisosakonna juhataja Igor Gerasenkov, AS Merko Ehituse projektijuht Ott Noor ja Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Jõgeva tulevane kohtu- ja politseihoone sai nurgakivi käesoleva aasta 27. septembril ning valmib tuleva aasta suvel.

27. september 2011 - Jõgeva tulevane kohtu- ja politseihoone sai nurgakivi

Täna sai nurgakivi Jõgeva tulevane kohtu- ja politseihoone, mis valmib tuleva aasta suveks.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on täna pandud nurgakivi paljuski sümboolne, kuna tegu on viimase piirkondliku kohtumajaga, mis uuel iseseisvusajal on Eestis ehitatud või uuendatud.

„Nii saab lõpuks iga Eesti piirkond korraliku kohtuhoone, kus on loodud head tingimused õigusemõistmiseks. Selliseid tänapäevaseid tingimusi on vaja muu hulgas selleks, et jõuda sihini, mida justiitsministeerium ja valitsus tahavad lähiaastail saavutada – läbida kohtumenetlus ühes astmes saja päevaga.“ lisas justiitsminister.

Siseminister Ken-Marti Vaher ütles uue politsei- ja kohtuhoone nurgakivi panekul, et kaasajale vastava ühishoone rajamise üle on tal lausa kahekordselt hea meel. „Asutused, mis siin tööle asuvad, on küll kahe erineva ministeeriumi haldusalas, kuid inimesed, kes siin hakkavad tööle, on kolleegid, kes ajavad ühte asja. Praeguse siseministrina ja endise justiitsministrina teevad mulle heameelt selle maja mõlemad pooled,“ lausus ta.

Vaheri sõnul tähendab uude hoonesse kolimine töötajatele märkimisväärselt paremaid töötingimusi, mis aitab kaasa, et nad oleksid motiveeritud ning teeksid oma tööd pühendunult ja südamega. Samuti on ühishoone rajamine tema kinnitusel oluline kohalikele, et politsei ja kohtu olemasolu oleks nähtav ning korra tagamine ja õigusemõistmine muutuks tõhusamaks.

"Nii vajaliku hoone rajamine Jõgevale tõestab, et riik soovib olla oma kodanikule lähedal ja ei vii olulisi institutsioone maapiirkondadest ära. Antud olukorras võidavad kõik osapooled, teenus jääb maakonna keskusesse alles, töökohad säilivad, töötingimused paranevad ja rahvas võib ennast turvalisemana tunda. " ütles Jõgeva maavanema Viktor Svjatõšev.

„Rajatav ühishoone võimaldab ka senisest märksa efektiivsemat pinnakasutust, mis omakorda tähendab riigile väiksemaid kulusid,“ lisas hoone ehitust korraldava Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse liige ja haldusdirektor Elari Udam.

Enam kui 2000 ruutmeetri suuruse netopinnaga hoones saavad omale kaasaegsed tööruumid kohus, kinnistusamet, kodakondsus- ja migratsioonibüroo Jõgeva teenindus, kriminaalhooldus, politsei ja arestimajaga. Samuti rajatakse Suure ja Pargi tänavate äärde parkimisalad ning uus haljastus koos tänavavalgustusega.

Suur tn 1 kinnistule rajatava hoone täiendatud mahus eelprojekti on koostanud AS Amhold.

Riigi Kinnisvara AS korraldas Jõgeval Suur tn 1 kinnistule arendaja leidmiseks vähempakkumise, mille kohaselt seatakse ehitaja kasuks hoonestusõigus ja kellega sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping. Viimases pakkumisvoorus osales kokku viis firmat, kellest parima pakkumise tegi Merko Elamu AS.

Sarnast finantseerimismudelit kasutades on tänaseks juba valminud Rakvere politsei ja pääste ühishoone ning Jõhvi kohtumaja.

7. aprill 2011 - Jõgeva saab kauaoodatud kohtu- ja politseihoone

Riigi Kinnisvara AS juhatuse liige Elari Udam ja Merko Elamu AS juhatuse liige Ines Prual allkirjastasid täna lepingu Jõgevale uue kohtu- ja politseihoone rajamiseks.

2012. aasta suveks valmivas ja enam kui 2000 ruutmeetri suuruse netopinnaga hoones saavad omale kaasaegsed tööruumid kohus, kinnistusamet, kodakondsus- ja migratsiooniamet, kriminaalhooldus, politsei ja arestimajaga. Samuti rajatakse Suure ja Pargi tänavate äärde parkimisalad ning uus haljastus koos tänavavalgustusega.

Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševi sõnul on uue maja vajadusest räägitud pikki aastaid, kuid läbimurre saavutati alles 2009. aasta oktoobris, mil leidis aset märgilise tähendusega ühiskohtumine justiitsminister Rein Langi ja siseminister Marko Pomerantsiga. „Uue kohtu- ja politseihoone rajamine Jõgevale tähendab seda, et olulised struktuuriüksused jäävad maakonna keskusesse püsima. Säilivad inimeste jaoks olulised töökohad ja kodanikud saavad teenused kätte kodumaakonnast," lisas maavanem.

Suur tn 1 kinnistule rajatava hoone täiendatud mahus eelprojekti on koostanud AS Amhold.

Riigi Kinnisvara AS korraldas Jõgeval Suur tn 1 kinnistule arendaja leidmiseks vähempakkumise, mille kohaselt seatakse ehitaja kasuks hoonestusõigus ja kellega sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping. Viimases pakkumisvoorus osales kokku viis firmat, kellest parima pakkumise tegi Merko Elamu AS.

Sarnast finantseerimismudelit kasutades on tänaseks juba valminud Rakvere politsei ja pääste ühishoone ning Jõhvi kohtumaja.

3. detsember 2010 - RKAS otsib taas Jõgeva kohtu- ja politseihoone rajamiseks arendajat

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja kirjaliku vähempakkumise Jõgeval Suur tn 1  kinnistule arendaja leidmiseks, kelle kasuks seatakse hoonestusõigus ja kellega sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping. Vähempakkumise üürisumma alghinnaks on ilma käibemaksuta 165 krooni ruutmeetri kohta. Üürisumma ei sisalda sisekoristust ja tarbimisteenuseid.

„RKAS soovib leida uue vähempakkumise kaudu  sobiva arendaja/investori järjekordse kaasaegse kohtu- ja politseihoone rajamiseks,“ selgitas RKASi arenduse projektidirektor Kaupo Pajumäe. „Oleme tõsiselt kaalunud koos lõpp-tarbijaga hoone rajamise vajalikkust ning on hea meel tõdeda, et Eesti Vabariik soovib kohtupidamise ja muid riigi teenuseid pakkuda ka Jõgeva linnas. Samuti oleme muutnud konkursi tingimusi selliselt, et nii pakkujad kui finantsasutused suhtuksid projekti suurema optimismiga. Seega loodame leida uue konkursiga koostööalti ja pikaajalise partneri.“ 

Pakkumiste esitamise tähtpäev on 29. detsembril 2010  kell 10.00.

Hoonestaja kohustub kinnistule rajama Jõgeva kohtu- ja politseihoone netopinnaga ligi 2 100 ruutmeetrit. Hoonet hakkab kasutama  kohus, kinnistusamet, arestimaja, kodakondsus- ja migratsiooniamet, kriminaalhooldus ja politsei. Lisaks tuleb hoonestajal rajada Suure ja Pargi tänavate äärde parkimisalad ning uus haljastus koos tänavavalgustusega. Hoone peab valmima 2012. aasta suveks.

Rajatava hoone täiendatud mahus eelprojekti on koostanud AS Amhold. Eskiisiga saate tutvuda RKASi kodulehel.

Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda Riigi Kinnisvara AS projektidirektor Kaupo Pajumäe poole telefonil 606 3433; 501 3735  või meili teel kaupo.pajumae@rkas.ee.  Vähempakkumise dokumente väljastatakse eelregistreerimise teel, palume huvilistel ühendust võtta Kadri Lemberiga telefonil 606 3416 või meili teel kadri.lember@rkas.ee.

14. jaanuar 2010 - Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerib AS Amhold

Riigi Kinnisvara AS sõlmis 7. jaanuaril Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerimiseks lepingu ASiga Amhold. 

Käibemaksuta on projekti maksumus 308 000 krooni ja projekt valmib hiljemalt käesoleva aasta 10. augustil. Riigi Kinnisvara AS  välja kuulutatud Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerimise riigihankel osales 10 pakkujat. 

 

26. november 2009 - Jõgeva saab uue kohtu- ja politseihoone

Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerimise riigihanke. Hanke korraldamise eesmärgiks on leida projekteerija, kes koostaks Jõgeva kohtu- ja politseihoone eelprojekti Suur tn 1 kinnistule  kinnistulehitusloa väljastamist võimaldavas mahus. Töövõttu kuulub nii krundil asuvate/rajatavate ehitiste (hooned ja rajatised) projekteerimine kui ka detailplaneeringuga määratud krundiväliste ehitiste (sh trassid, juurdepääsuteed) projekteerimine. Planeeritava hoone ehitusalune pind on 500 ruutmeetrit ning eeldatav brutopind 2 000 ruutmeetrit.

Riigi Kinnisvara AS projektidirektor Kaupo Pajumäe sõnul ootavad praegu kehvades tingimustes töötavad Jõgeva kohtu ja politseiameti töötajad uut maja ilmselt väga. „Kui peale projekteerimishanget ka ehitushange plaanipäraselt sujub, saame maja valmis juba 2011. aasta sügisel,“ sõnas ta.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10. detsember kell 10.00. Projekt peab olema valmis 1. septembriks 2010.

Riigihanke dokumentatsiooniga saate tutvuda Riigihangete registri kodulehel, viitenumber 115528.

Projekteerija: AS Amhold