3. september 2011 - Koidulas avati Euroopa kaasaegseim raudteepiirijaam

Avati pidulikult Koidula raudteepiirijaam Põlvamaal. Ligi 70 miljonit eurot maksma läinud Euroopa kaasaegsema piirijaama lindi lõikasid läbi president Toomas Hendrik Ilves, peaminister Andrus Ansip, Euroopa Liidu transpordivolinik Siim Kallas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Simmermann ja Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Jaak Saarniit.


 

23. mai 2011 - Koidula Raudteepiirijaam avati liikluseks

20. mail alustati Põlvamaal Värska vallas ligi kuue kilomeetri pikkuse Tartu-Petseri raudtee peatee ülesvõtmist. Raudteesõrestik eemaldatakse Eesti-Vene kontrolljoone ja endise Kliima raudteepeatuse vahelisel lõigul. Kuni 24. maini kestvate demonteerimistööde järel luuakse võimalused, et Riigi Kinnisvara AS saab ühendada valmiva 10 rööpapaariga piirijaama infrastruktuuri Orava-Tartu suunaga, milleks on juba rajatud nelja kilomeetri pikkune raudteelõik.

Tööde ajaks avati Koidula piirijaam rongiliiklusele Valga-Petseri suunal. Esimene rong saabub mööda uut Tartu-Petseri raudtee peateed piirijaama eeldatavalt 26. mai õhtul.

Koidula projekti direktori Urmas Leinfeldi sõnul on Lõuna-Eesti „sajandi ehitusobjektil“ alanud väga oluline ja vastutusrikas nädal. „26. mai pealelõunal toimub otsustav läbimurre – ühendatakse lõpuks Kagu-Eesti raudteekolmnurk ning Koidula piirijaam ühendatakse Tartu suunaga,“ selgitas Leinfeld.

Põlvamaal Värska ja Orava vallas asuva Koidula raudteepiirijaama arendusala suurus on ligi 100 hektarit. Tegemist on Eesti ühe suurima infrastruktuurikompleksi rajamisega, mille maksumus on ligi 70 miljonit eurot ning mis valmib lõplikult tänavu juulis.

20 mail saabus Koidula piirijaama esimene kaubarong Venemaalt

20. mail saabus Koidula piirijaama esimene kaubarong Venemaalt

Koidula raudteepiirijaama ehitus


Planeeritavad edasised tähtsamad vahetähtajad

 • detsember 2009 - mai 2010 – statsionaarse rongide röntgenikompleksi hanke läbiviimine.
 • mai 2010 – algab piirjaama elektroonilise tsentralisatsiooni ehitus.
 • oktoober 2010 - mai 2011 – statsionaarse rongide röntgenikompleksi ehitus.
 • juuli 2011 – kõikide ehitustööde lõpp.

5. mai 2010 - sarikapidu

Rajamistöödega on nüüd jõutud nurgakivi panekuni. Silindrisse, mis paigaldati tulevase jaama- ja büroohoone keskele, pandi palju häid soove, kaasaegse tehnika reklaamlehti tulevastele arheoloogidele, Värska valla värske väljaanne ning mitmed "Koidulad".

Koidula raudteepiirijaama rajatakse kolm suuremat hoonet: kolmekorruseline ja 3100 ruutmeetri suurune jaama- ja büroohoone, kahekorruseline ja 1400-ruutmeetrine tolli- ja veterinaarkontrolli hoone ning 1000-ruutmeetrine vedurite ja vagunite tehnohooldepunkt. 

Lisaks rajab hoonete hanke peatöövõtja Koger ja Partnerid/AS Eltron hoonete välisvõrgud, reisijate ja kaubaperroonid, koerte aediku, platside ja parklate teekatendid ning haljastuse, paigaldab kiudoptilised kaabliliinid, rajab jaama ala ja piirdeaia valvesüsteemi.

Ehitustööd algasid novembris. Rongiliikluse juhtimiskeskuse ruumid jaamahoones ning jaamahoone põhikonstruktsioonid valmivad käesoleva aasta juunis, ülejäänud hooned ja rajatised 2011. aasta maikuus.


Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Jaak Saarniit ja AS Koger & Partnerid ehitusdirektor Marek Soomlais allkirjastasid 30. aprillil lepingu Koidula raudteepiirijaama hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lepingu mahuks on 63 923 196 krooni (ilma käibemaksuta).

AS Koger & Partnerid ning AS Eltron ühispakkumus võitis piirijaama hoonete ehitushanke kaheteistkümne osaleja seas.

Projekti senised olulisemad teetähised:

 • november 2009 – algas Koidula piirjaama hoonete ehitus.
 • jaanuar - veebruar 2008 – sundvõõrandatud maade üleandmine RKAS-le: VV korraldus 31.01.2008.a. nr 56, asjaõigusleping 20.02.2008.a.
 • veebruar - juuli 2008 – metsa raadamine Koidula arendusalalt: metsa raieõiguse enampakkumise väljakuulutamine 22.02.2008,  kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping Lignator Metsa OÜ-ga summas 4 439 990 krooni sõlmiti 17.03.2008.a.
 • märts 2008 – VV korraldus 06.03.2008 nr 125, loa andmine MKM-le riigipoolse finantseerimise lepingu sõlmimiseks. 17.03.2008.a. lepingu sõlmimine MKM/RKAS/EVR vahel piirijaama riigipoolse finantseerimise tagamiseks.
 • märts - august 2008 – Koidula raudteepiirijaama esimese ehitushanke läbiviimine. Hanketeade avaldatud 26.03.2008, töövõtulepingleping konsortsiumiga AS ASPI/ AS Eesti Ehitus/ AS Teede REV-2 summas 279 760 000 krooni sõlmitud 01.08.2008.a.
 • mai - september 2008 – Koidula piirijaama raudtee ehituse hanke läbiviimine. Hanketeade avaldatud 31.05.2008, töövõtuleping AS-ga VolkerRail RTE summas 310 596 928 krooni sõlmitud 02.09.2008.a.
 • august 2008 – ehitustööde algus Koidulas, mullatööd algasid 29.08.2008.a.
 • oktoober 2008 – raudtee ehitustööde algus, olemasoleva raudtee demonteerimine ja äravedu algas 06.10.2008.a.
 • detsember 2008 - aprill 2009 – Koidula piirijaama hoonete ehituse hanke läbiviimine. Hanketeade avaldatud 12.12.2008, töövõtuleping AS-ga Koger ja Partnerid ning AS-ga  Eltron summas 63 923 196 krooni sõlmitud 30.04.2009.a.
 • veebruar - juuni 2009 – Koidula piirijaama elektroonilise tsentralisatsiooni ehituse hanke läbiviimine. Hankedokumendid pakkujatele saadetud 16.02.2009.a., töövõtuleping AS-ga Siemens ning OÜ-ga Corle  summas 119 779 080 krooni sõlmitud 10.06.2009.a.
 • 31.juuli 2009 - Esimese ehitushanke töövõtulepingu olulisim vahetähtaeg: Koidula jaama mulde, Valga-Petseri suuna sildade-truupide ning hoonete ala valmimine ja üleandmine tellijale.
 • 25.august 2009 - AS VolkerRail RTE alustas (enne lepingulist tähtaega) uue raudtee ehitustöid Valga-Petseri peateel ja Koidula jaamas.
 •