Luhamaa piiri-tollipunkt

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu rahuldas oma 15.06.2010 otsusega Riigi Kinnisvara AS projekti „Luhamaa piiri-tollipunkti reo- ja tarbeveepuhasti rekonstrueerimine“ finantseerimise taotluse.

Riigi Kinnisvara AS-i poolt korraldatud riigihanke tulemusena kujunes projekti kogumaksumuseks
1 676 106 krooni ilma käibemaksuta,millest KIK finantseerib 815 825.- krooni.

Projekti raames rekonstrueeriti Luhamaa piiri-tollipunkti reo- ja tarbeveepuhasti. Puhasti oli amortiseerunud ja näitajad ei vastanud normidele. Peale reo- ja tarbeveepuhasti rekonstrueerimist saavad piiriületajad ja ametnikud nõuetele vastava tarbevee ja reovesi ei saasta loodust.

Ehitustöid teostas riigihanke tulemusena soodsaima pakkumuse teinud AS Tartu Ehitus.

Ehitustöid teostati juuni-august 2010.