Ehitusinformatsiooni juhtimine (BIM)

BIM on ehitusinformatsiooni mudel (Building Information Model) – tark mudel ehitatavast hoonest või ehitusinformatsiooni modelleerimine (Building Information Modelling) – tegevus, mille tagajärjel sünnib BIM mudel või hoopis ehitusinformatsiooni juhtimine (Building Information Management) - mudeli kasutamine äri- ja ehitusprotsesside juhtimiseks, organiseerimiseks ja kontrollimiseks ehitise eluea kõikides etappides.

Võimaldamaks ehitussektori digitaliseerimist, efektiivsuse kasvu, funktsionaalsemaid ja madalama elukaare kuludega hooneid ning maksumaksja raha targemat kasutamist on ehitusprojektide hankimine kasutades BIM tehnoloogiat kujunenud RKASis tavaks.


Lae alla uued nõuded ehitusinformatsiooni modelleerimisele (OSA 16 - BIM)

OSA 16 - BIM (pdf)

Lisa 1 – BIM andmesisu nõuded (xlsx)
Lisa 2 – BIM rakenduskava näidis (docx)
Lisa 3 – Mudeli kaaskirja mall (docx)
Lisa 4 – Mudeli kaaskirja näidis (docx)

Nimetatud dokumendid on Riigi Kinnisvara AS-i poolt koostatud mudelprojekteerimise nõuded projekteerimisele ja teostusmudeli koostamisele ning need kuuluvad "Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017" nõuete komplekti. Seoses projektide mitmekesisuse, tehnoloogia arengu ja vajaduste muutumisega kuuluvad BIM nõuded kohandamisele vastavalt iga projekti eripärale ning seetõttu võivad nõuded oma detailides projektide üleselt veidi varieeruda. Erisused on sel juhul käsitletud projekteerimise tehnilises kirjelduses ning need dokumenteeritakse ka BIM rakenduskavas.

Uue juhendi ajendiks oli vajadus konkreetsemateks ja detailsemateks nõueteks, uute teemade ja nõuete defineerimine, IFC andmestandardiga parem seostamine, dubleerimiste eemaldamine ja loetavuse parandamine. Uute nõuete rakendamise tulemusena on oodata mudelite kasutusvõimaluste laienemist, suuremat projektide ülest standardiseeritust ning mudeli usaldusväärsuse selginemist. Uued nõuded on leitavad ka : http://www.rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-nouded-mitteeluhoonetele

Ehitusinformatsiooni tehnoloogia kasutamisega rakendatakse uusi võimalusi ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks ning sõltuvalt projektist kasutatakse neid erinevate eesmärkide saavutamiseks. Enim kasutatavad BIM mudelite kasutusotstarbed:

  • lähtemudeli modelleerimine olemasoleva hoone seisundi kohta (rekonstrueerimisel)
  • hoone funktsionaalsuse efektiivne ja terviklik kontroll
  • projekti mudelite ja koondmudeli kontroll (ehitatavuse ja vastuolude kontroll)
  • mahtude väljavõtmise automatiseerimine ja täpsustamine
  • energiatõhususe hindamine ja sisekliima analüüsid

Mudelprojekteerimise kasutamine pakub uusi paremaid võimalusi alternatiivsete projektlahenduste võrdlemiseks ja erinevate valdkondade projektlahenduste omavaheliseks koordineerimiseks. Mudelite andmete põhjal kergemini teostatavad hoonesimulatsioonid võimaldavad paremini hinnata projekteeritava hoone tulevasi energiavajaduse- ja halduskulusid ning ka kasutusmugavust. Mudelprojekteerimise osana automaatselt saadavatest mahtude väljavõtetest tulenevad ka kergemini teostatavad ehitusmaksumuse hinnangud. See võimaldab hoonestajal modelleerimise käigus operatiivselt jälgida ja parandada kavandatava rahapaigutuse ja kogu hoonestusprotsessi lõpuks tekkiva kvaliteedi suhet.

Nõuded lähtuvad põhimõttest, et infomudelite kasutamine annaks informatsiooni modelleerimise igal tasandil vajalike otsuste tegemiseks eelkõige hoonestajale. Sellest tulenevalt on nõuetega määratud tingimused, millele mudel peab vastama. Nõuded ei käsitle mudelprojekteerimise juhtimist (sh projekteerijatevahelisi mudelite tööversioone), spetsiifiliselt töövõtte puudutava informatsiooni modelleerimist ega muud sarnast.


Nõuded on väljatöötatud koostöös Digitaalehituse klastriga ning need kehtivad alates 18.04.2018.

Lae alla SIIT vanad (kuni 18.04.2018 sõlmitud projekteerimise lepingu tehnilise kirjelduse koosseisu kuulunud) BIM nõuded. 

Tagasiside ja ettepanekud on oodatud:

Silver Ader
BIM projektijuht
E-post: silver.ader@rkas.ee