BIM protsessiskeemide ning seletuskirjade koostamine
ehitustegevuseks  

Erinevad seni loodud materjalid kirjeldavad üldjuhul BIM projekteerimise väljundit, milleni modelleerimisel jõutakse. Ehitustegevuse info kasutamine ning ka infovahetuse nõuded on kirjeldatud vähesel määral ning lakooniliselt, näiteks COBIM 2012 keskendub peamiselt projekteerimise etapile ning selles ei ole piisaval määral kaardistatud infonõudeid, mida esitab ehitustegevuse osapool. Samuti ei ole juhend kirjeldanud sisulisi toiminguid, osapooli ning infovahetuse põhimõtteid ehitustegevuse käigus. Ühe näitena on USAs koostatud BIM rakenduskava (BIM Excecution plan), mis keskendub projekteerimise faasile, kirjeldades väljundeid projekteerimise lõppfaasis. Sisulises tööprotsessis on vajalik täpsem protsessi kirjeldus.

Käesoleva töö tulemus on suunatud ehitustegevuse osapooltele – peatöövõtjatele ning alltöövõtjatele. Protsessiskeem ning seletuskiri toetab ehituse faasis teostatavaid toiminguid ning infovahetust. Ehituse tellija huvi on seotud teostusdokumentatsiooni nõuete ja sisuga.

Uuringu autorid on Aivars Alt, Hendrik Park, Kenet Kroon, Eero Nigumaa ja Priit Tõnisson


BIM protsessiskeemide ning seletuskirjade koostamine ehitustegevuseks (pdf)

Uuringu läbiviimist toetas Riigi Kinnisvara AS.