Liitreaalsuse kasutatavus ehitusvaldkonnas

Alates aastast 2008 on Riigi Kinnisvara AS aktiivselt tegelenud ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) tehnoloogia juurutamisega. Hetkel on ehitustegevuse osapooltest panustanud BIM tehnoloogia juurutamisesse eelkõige projekteerijad, kuid probleemina tuuakse välja nii tellija kui ka ehitaja vähest huvi BIM tehnoloogia vastu. Probleemi ühe lahendusena pakub uurimismeeskond välja liitreaalsuse kasutuselevõtmise ehitusinformatsiooni tõhusamaks kasutamiseks nii ehitusplatsi- kui kontoritingimustes.

Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada liitreaalsuse (augmented reality) kasutusvõimalusi ehitusvaldkonnas tuginedes olemasolevatele liitreaalsuse lahendustele. Üldine eesmärk on liitreaalsuse võimalusi kasutades suurendada ehitusinfo modelleerimise (BIM) kasutajate hulka. 

Uuringu autorid on Martti Kiisa, Karin Lellep, Egert-Ronald Parts ja Henri Kompus

Liitreaalsuse kasutatavus ehitusvaldkonnas (pdf)
Ettekanne 22.09.2016 (pdf)


Uuringu läbiviimist toetas Riigi Kinnisvara AS.