Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses

Aasta-aastalt suureneb ehitusvaldkonnas ehitusinfo mudelite kasutamine ja lisandub juurde täiendavaid viise selle informatsiooni visualiseerimiseks. Olemasolevad virtuaalreaalsuse (edaspidi: VR) süsteemid on tõestanud, kuidas läbi tajutavama visualiseerimise paraneb otsustajate ja hoone kavandajate vaheline suhtlus ning seeläbi soovitud lõpptulemuse saavutamine. 2016. aastal läbiviidud uurimistööst „Liitreaalsuse kasutatavus ehitusvaldkonnas“ selgus, et olemasolevad liitreaalsuse seadmed ja rakendused ei ole veel piisavalt töökindlad, et neid saaks ehitusvaldkonnas efektiivselt kasutada.

Käesoleva Riigi Kinnisvara AS-i poolt tellitud uuringu eesmärgiks on testida VR prille ehitusinfo mudelite vaatlemisel VR keskkonnas. Töö käigus võrreldakse erinevate toodete toimivust ning markeeritakse puudused, eelised ja omavahelised erinevused. Lõpptulemusena pakutakse lahendusi, mis lihtsustavad ja kiirendavad mudelite visualiseerimist. Töös keskendutakse virtuaalreaalsuse peakomplektidele ja nn AEC (architecture, engineering and construction) tarbeks arendatud visualiseerimistarkvaradele. Seejuures odavamaid nutitelefonidel baseeruvaid peakomplekte ei vaadelda, kuna nende rakendatavus ehitussektoris on suhteliselt piiratud.

Uuringu autorid on Martti Kiisa, Egert-Ronald Parts, Karin Lellep ja Christin Algo.

Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses (pdf)


Uuringu läbiviimist toetas Riigi Kinnisvara AS.