Exploration Towards the Development of a Concept and Requirements for FMBIM Information Management

Valminud on RKASi poolt möödunud 2015. aastal toetust saanud teadustöö teemal „Exploration Towards the Development of the Concepts and Requirements for FMBIM Information Management“. Töö oli ajendatud asjaolust, et kinnisvara haldajatel ja hooldajatel kulub praegu väga palju aega vajaliku informatsiooni kogumiseks, haldamiseks ja töötlemiseks ning keskendus BIM tehnoloogia võimalustele kinnisvara haldamise ja korrashoiu efektiivsemaks korraldamiseks.

Töö eesmärk oli välja selgitada hetke parim praktika hoonete korrashoiu teostamisel Eestis, et hinnata võimalusi BIM-ile üleminekuks, samuti välja töötada informatsiooninõuded BIM-i baasilisele korrashoiule ja uurida nende nõuete rakendatavust juhtumiuuringu baasil. Uuring näitab, et hetke parim praktika on iganenud ja innovatsioon korrashoiu valdkonnas on vajalik.

Töö autoriteks on Ergo Pikas, Mats Tamme ja Roode Liias.

Exploration Towards the Development of the Concepts and Requirements for FMBIM Information Management (pdf)

FM LOD 2016 (xlsx)


Teadustöö läbiviimist toetas Riigi Kinnisvara AS.