Infomudelid kinnisvara korrashoius

Uuringu näol on tegemist eestikeelse tõlkega Senaatti-kiinteistöt haldus- ja hooldustegevuste digitaliseerimis spetsialisti Esa Halmetoja soomekeelsest tööst "Tietomallit ylläpidossa".

Kuivõrd BIM tehnoloogia ja metoodika kasutamine hoonete projekteerimisel ja ehitamisel pole midagi uut ega innovaatilist, siis igapäevastesse hoonega seotud haldus- ja hooldustegevustesse pole BIM veel erinevatel põhjustel jõudnud. Käesolev uuring määratleb need põhjused ning annab ülevaate võimalikust mudelipõhisest halduse kontseptsioonist: korrashoiumudelist, tingimuste mudelist ning BIM mudeli kasutusvõimalustest hoone elukaare pikimal osal. Olulise infona tuuakse välja võimalikud uued ohud ja väljakutsed, vajalikud arengusammud BIM-i põhiseks halduseks ning infotehnoloogilised aspektid. Uuring omab suurt väärtust infomudelite kasutuselevõtu teekaardi loomisel ning haldustegevuste digitaliseerimisel.

Töö on tõlgitud soome keelest Digitaalehituse klastri (EU49307) raames ning see on toetatud EU klastriprogrammi vahenditest.


Infomudelid kinnisvara korrashoius (pdf)