Mudeli kvaliteedikontroll

Riigi Kinnisvara AS kasutab infomudelite kvaliteedikontrolliks Solibri Model Checker tarkvara. BIM kvaliteedikontroll hõlmab projekti erinevates faasides tavaliselt:
  • Visuaalne ülevaade (vajalike elementide olemasolu, ebavajalike elementide puudumine, üldised modelleerimise nõuded)
  • Vastuolude ennetamine (lõikuvate, ristuvate ja kattuvate elementide tuvastamine)
  • Mudeli terviklikkuse ja pidevuse kontoroll (mudelite sidusus, ruumis paiknemine)
  • Mudeli struktureeritus (korruste kaupa modelleerimine, eriosade süsteemigrupid)
  • Vajaliku andmesisu kontrollimine (parameetrilise ja atribuudiinfo olemasolu)
  • Andmesisu kooskõla tagamine erinevate valdkondade vahel
  • Geomeetrilise ja tehnilise karakteristika ülekandumine IFC formaati
  • Vastavus lähteülesandele (ehitusmahud, ruumiprogramm)

SMC eestikeelne juhendmaterjal
Alustamine tarkvaraga Solibri Model Checker (pdf)

Kvaliteedikontrolliks saab kasutada ka teisigi tarkvarasid nagu Autodesk Navisworks Manage, Tekla BIMsight, BIM Assure, TrueBIM  jne