Mudelprojekteerimise projektijuhi kvaliteedikäsiraamatu koostamine

Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt läbi viidud rakenduslikus uuringus on käsitletud kirjanduse ülevaadet, erinevate riikide juhendmaterjale ja juhiseid BIM rakenduskava koostamiseks. Uuringu üldosale on lisatud toetavad materjalid rakenduskava koostamiseks, mille konteksti mõistmiseks on soovitatav esmalt tutvuda uuringuga. Uuringu eesmärk oli välja töötada BIM protsesse toetav juhendmaterjal. Olemasolevad juhendid käsitlevad peamiselt modelleerimise sisendeid, väljundeid ja tehnikat, kuid protsessidele keskenduvat juhendit pole siiani eksisteerinud. 

Mudelprojekteerimise projektijuhi kvaliteedikäsiraamatu koostamine (pdf)

Uuringu läbiviimist toetas Riigi Kinnisvara AS.