COBIM mudelprojekteerimise üldjuhendid

COBIM 2012
Juhendmaterjal on 2012. aastal Soomes ilmunud juhendi COBIM 2012 tõlge ning seetõttu on juhendis toodud faktid ja põhimõtted omased Soome ehitusvaldkonnale. Arvestades Eesti ja Soome geograafilist lähedust ja ehitusvaldkonna sarnasust, on juhendis toodu suurel määral kohandatav ka Eesti oludes. Juhendmaterjal on heaks lähtekohaks BIM tehnoloogia kasutusele võtmiseks, kuid samas on vajalik ka konkreetsest ettevõtte eripärast lähtuvalt täpsustatud juhiste loomine.

Riigi Kinnisvara AS projekteerimise lepingud nõuavad lähtumist COBIM juhendites kirjeldatust (kui tehnilises kirjelduses pole öeldud teisiti). Kõik RKAS-i projektides osalevad töövõtjad ning modelleerimise eest vastutavad isikud peavad olema tutvunud ja läbi töötanud minimaalselt COBIM2012 osa 1 „Mudelprojekteerimise üldjuhendid“ ja osa 6 „Kvaliteedi tagamine“ ning lisaks erialaspetsiifilise osa (nt arhitekt osa 3 „Arhitektuurne projekteerimine“).

COBIM 2012 tõlkimist on toetanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, Riigi Kinnisvara AS ja ET -INFOkeskuse AS.