Euroopa Liidu avalikud tellijad seavad sihte digitaalehituses

EU BIM töörühmas osalevad Euroopa Liidu liikmesrkiikide avalike tellijate esindajad (ka RKAS). Töörühma eesmärk on ühtlustada riikide lähenemist BIMi juurutamisel ning tekitada ühine Euroopa Liidu ülene baas, millest juhinduda. 

Selleks, et Euroopa Liidu sisesed strateegia erinevused ei tooks kaasa ehitussektori kuluefektiivsuse vähenemist, on oluline, et avalikud tellijad majandusvööndi siseselt teeksid koostööd ning võimaldaksid ehitussektori digitaliseerumist, efektiivsuse kasvu ning paremaid ekspordi võimalusi eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.


Rohkem infot : http://www.eubim.eu/

"Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector" (pdf)

*Töörühm on kaasrahastatud Euroopa Komisjoni poolt.