„Ehitusinfo modelleerimise juurutamisest (BIM) Eestis“

10. aprill 2012, Tallinn


BIM kasutamisest Eestis + Builidng Smart Nordic (BSN) organisatsioon
Aivars Alt, Tallinna Tehnikakõrgkool

MTÜ Eesti BIM Kompetentsikeskuse tegevused
Siim Saidla, TTK/WSP Talone OÜ

RKAS-i BIM praktika viimastest aastatest
Ülari Mõttus, Riigi Kinnisvara AS

EstKONSULT kogemus BIMi juurutamisel
Ahti Lääne, EstKONSULT OÜ

BIM lingid (.ppt)

Seminari avas Tallinna Tehnikakõrgkooli dotsent Aivars Alt