Oleme koondanud kokku mõned kasulikud lingid seadusaktidele ja portaalidele, mis võiksid olla ostuhuvilistele abiks:

Garantiikirja vorm

Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord - sellest seadusest saab teada kinnistu sihtotstarvete erinevate liikide, nende määramise korra ja muutmise kohta.

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus - see seadus sätestab juhud, millal ei tohi kinnisasja ilma maavanema või Vabariigi Valitsuse nõusolekuta omandada ning millistel juhtudel on see keelatud. Juhul, kui seadusest tulenevalt on vajalik taotleda nõusolek, siis taotluse selleks leiab siit

Maakorraldusseadus - sellest seadusest saab infot kinnistute jagamise, liitmise, piirangute ning muude kinnistut puudutavate maakorralduslike toimingute kohta

Planeerimisseadus - sellest seadusest saab infot detailplaneeringu, üldplaneeringu ja nende menetluse kohta.

Looduskaitseseadus - sellest seadusest saab infot looduskaitseliste piirangute kohta ja kinnistu omanike kohustuste kohta selles valdkonnas.

Muinsuskaitseseadus - sellest seadusest saab infot muinsuskatseliste piirangute kohta ja kinnistu omanike kohustuste kohta selles valdkonnas. 

Ehitisregister - portaal koondab endas infot ehitiste kohta ning portaali "Abi" lingilt saab viiteid ehitistega seotud toiminguteks.

Maa-amet  

Maamaksu alane info

Omavalitsused -  alati tasub pöörduda ka kinnistu asukoha järgsesse omavalitsusse täiendava informatsiooni saamiseks (ehitusõigused, detailplaneering, piirangud, vesi, kanalisatsioon jms)

Keskkonnainfo  - portaalist saab otsida võimalikke looduskaitse alaseid piiranguid. 

Kultuurimälestiste riiklik register