Enampakkumine on lõppenud.

ARHIIV:

Enampakkumisel: Kuninga tn 30, Pärnu

Eesti Mereakadeemia korraldab ja Riigi Kinnisvara AS viib läbi Eesti Mereakadeemia valitsemisel oleva Pärnu linnas Kuninga tn 30 asuva kinnistu müügi avaliku kirjaliku enampakkumise teel alghinnaga 3 000 000 krooni. Kinnistu ostupakkumine tuleb esitada arvestusega, et ostupakkumisel väljendatud kinnistu hind ei tohi olla väiksem kui märgitud alghind.

Aadress: Pärnu linn, Kuninga tn 30 kinnistu
Registriosa number: 2328805
Katastritunnus: 62510:106:002
Pindala: 491 m²
Sihtotstarve: ärimaa
Riigivara registri registreerimisnumber: 02001087 

Avaldus müüdava vara ostmiseks (vorm) (lae alla .pdf fail

Garantiikirja vorm (lae alla .pdf fail

Enampakkumistest võivad osa võtta kõik isikud, välja arvatud järgmised isikud isiklikult ja esindaja kaudu:
1. müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud;
2. punktis 1 nimetatud isikute lähisugulased ja lähihõimlased korruptsioonivastase seaduse paragrahv 19 lõike 5 mõttes;
3. äriühingud, milles punktides 1 või 2 nimetatud isikutel on oluline osalus väärtpaberituru seaduse paragrahv 9 mõistes.

Tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii suurus on 50 000 krooni. Tagatisraha tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole 10220034799018 AS SEB Pangas viitenumbriga 3100055431 hiljemalt 07.03.2010. a kella 16.00-ks. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.
Tagasivõtmatu pangagarantii esitamise korral peab garantii kehtima vähemalt kuni 13.05.2010. a ja pangagarantii saajaks tuleb märkida Eesti Vabariik Eesti Mereakadeemia kaudu.

Enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata ja tema pangagarantii realiseeritakse kui enampakkumise võitja ei soovi sõlmida kinnistu müügilepingut ja asjaõiguslepingut.

Kinnises ümbrikus pakkumine, millele peab olema märgitud: "Kuninga 30 kinnistu enampakkumine" tuleb esitada Riigi Kinnisvara AS-ile aadressil Lasnamäe tn 2 (10. korrus), 11412 Tallinn. Pakkumise esitamise tähtaeg on 08.03.2010. a kell 11.00.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:
1) avaldust müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel, vastavalt Eesti Mereakadeemia poolt kinnitatud vormile;
2) nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
3) pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni;
4) numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat (juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa);
5) panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;
6) pakkumise tegemise kuupäeva
7) pakkumise esitaja allkirja
8) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta, millel on näha õiged pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) või pangagarantii vastavalt Eesti Mereakadeemia poolt kinnitatud vormil;
9) füüsilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
10) juriidilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument, kui isik ei ole kantud B-kaardile.

Avaldus müüdava vara ostmiseks (vorm) (lae alla .pdf fail

Garantiikirja vorm (lae alla .pdf fail

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 08.03.2010 kell 11.15 Tallinnas Lasnamäe tn 2 10. korrusel ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 2 kuu jooksul tulemuste kinnitamisest. Hiljemalt notariaalse asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Enampakkumise teel müüdava varaga on võimalik tutvuda kohapeal, leppides kinnistu tutvustamise aja eelnevalt kokku Eesti Mereakadeemia kontaktisikuga Arno Maidla'ga, tel 521 7118, e-post mere.haridus@mail.ee.
Lisa infot enampakkumise kohta saab Riigi Kinnisvara AS projektijuhilt Ülari Mõttuselt tel 606 3473, 515 7933, e-post:
ulari.mottus@rkas.ee