Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja avaliku kirjaliku vähempakkumise Kuressaares Transvaali 58/ Pihtla tee 7a kinnistule uue politsei- ja päästeameti ühishoone rajamiseks ning rajatavate ehitiste üürile võtmiseks.

NB! 13.04.2011.a seisuga on vähempakkumise tingimustes tehtud täiendused/muudatused punktides:

1. Muuta vähempakkumise tingimuste punkti 2 teist lauset järgmiselt:

„2. /…../ Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04. mai 2011.a. kell 11.00“.

 

2. Muuta vähempakkumise tingimuste punkte 2.1 ja 2.2. järgmiselt:

2.1.Pakkumised peavad olema suletud kinnisesse ümbrikku ja varustatud märgusõnaga „Transvaali 58 üürikonkurss. Mitte avada enne 04.05.2011.a. kl 11.05“.

2.2.Pakkumised peavad olema jõus vähemalt kuni 04. augustini 2011.a.

NB! Vastavalt punkti 2 selgitustele tuleb pakkujal muuta ka alljärgnevaid pakkumise dokumente:

 

a)      tingimuste Lisa 2 (üüripakkumise vorm) pärast punkti 9 sõnastatud lauset tuleb muuta järgmiselt:

"Käesolevaga esitatud pakkumine on jõus kuni 04. augustini 2011.a".

 

b)      tingimuste Lisa 3 (garantiikirja vorm) punkti 5 tuleb muuta järgmiselt:

„Garantiikiri jõustub alates selle allakirjutamisest ja kehtib kuni 12. augustini 2011.a., hiljemalt millisel kuupäeval saab Garantii saaja Garandile nõuet esitada“.

 

3. Muuta vähempakkumise tingimuste punkti 9 esimest lauset järgmiselt:

"9. Pakkumised avatakse Riigi Kinnisvara AS-i kontoris aadressil Tallinn Lasnamäe 2, 9. korrusel 04. mail 2011.a. kell 11.05. /…../"

 

Tutvu avaliku kirjaliku vähempakkumise tingimustega siin.

Pakkumised tuleb esitada Riigi Kinnisvara AS-ile aadressil Lasnamäe 2, Tallinn 11412, 9. korrus. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. mai kell 11.00. Pakkumised peavad olema jõus vähemalt kuni käesoleva aasta 4. augustini.