BIM (Building Information Modelling) võimaldab ehitise elutsükli vältel protsessis kõigil osapooltel - arhitektil, konstruktoril, eriosade projekteerijatel, arendajal, ehitajal, omanikul, kasutajal, haldajal jne integreerida ühte mudelisse omale vajalik informatsioon ning kontrollida olemasolevat teavet.
 

Lae alla juhend ja lisad pdf-formaadis (31.01.2013):

Mudelprojekteerimise juhend

Mudelprojekteerimise mõisted

Lisa 1 Etapiviisiline mudelprojekteerimise ulatus 

Lisa 2 Projekteerija poolt üleantavad energia- ja sisekliima simulatsiooni lähteandmed

Lisa 3 Simulatsioonarvutused hoone sisekliima ja energiavajaduse kirjeldamiseks

Käesolev dokument on Riigi Kinnisvara AS poolt koostatud mudelprojekteerimise juhend hoonete projekteerimisel. Juhend on esmaversioon ja käsitleb ainult mudelprojekteerimist ning sedagi esialgu piiratud mahus. Juhendit arendatakse tulevikus edasi vastavalt tehnoloogiate ja nende optimaalse rakendatavuse arengutele.

Ehituse infomudelite (BIM – Building Information Modeling) tehnoloogia kasutamisega rakendatakse uusi võimalusi ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks ning käesoleva juhendiga kasutatakse neid järgmiste põhieesmärkide saavutamiseks:

  • projektlahenduste 3D visualiseerimine (ruumiline näitlikustamine);
  • hoonete soojusliku toimimise,energiavajaduse jms. simulatsioonide teostamine;
  • kiiremad ja täpsemad ehituslike mahtude arvutused;
  • projektlahenduste vastuolude kontrolli tõhustamine.

Mudelprojekteerimise (BIM – projekteerimise) kasutamine pakub uusi paremaid võimalusi alternatiivsete projektlahenduste võrdlemiseks ja erinevate valdkondade projektlahenduste omavaheliseks koordineerimiseks. Infomudelite andmete põhjal kergemini teostatavad hoonesimulatsioonid võimaldavad paremini hinnata projekteeritava hoone tulevasi energiavajaduse- ja halduskulusid ning ka kasutusmugavust. Mudelprojekteerimise osana automaatselt saadavatest mahuarvutustest tulenevad ka kergemini teostatavad ehitusmaksumuse hinnangud, mis võimaldab hoonestajal modelleerimise käigus operatiivselt jälgida ja parandada kavandatava rahapaigutuse ja kogu hoonestusprotsessi lõpuks tekkiva kvaliteedi suhet.

Käesolev juhend lähtub põhimõttest, et infomudelite kasutamine annaks informatsiooni st modelleerimise tulemuse igal tasandil vajalike otsuste tegemiseks eelkõige hoonestajale. Sellest tulenevalt on juhendiga määratud ka tingimused, millele mudel peab vastama ja juhend ei käsitle näiteks mudelprojekteerimise juhtimist (sh projekteerijatevahelisi mudelite tööversioone) ega spetsiifiliselt töövõtte puudutava informatsiooni modelleerimist.