EFFECT4buildings 


Energiatarbimise vähendamine on Euroopa Liidu (EL) jaoks strateegiline prioriteet ja muutub üha olulisemaks. Investeeringud energiatõhususe tehnoloogiasse ja taastuvenergiasse aitavad kaasa ELi majandus- ja kliimaeesmärkide saavutamisele, luues samal ajal majanduskasvu.

Suur osa energiatarbimisest moodustavad eluasemed ja -ruumid. ELi energiatõhususe hoonete direktiiv sisaldab mitmeid sätteid nii uute kui ka olemasolevate ehitiste energiatõhususe parandamiseks.

EFFECT4buildings projekti eesmärk on suurendada Läänemere piirkonnas olemasolevate avalike hoonete rakendatud energiatõhususe meetmeid. Sihtrühmaks on avalik-õiguslikud kinnisvaraomanikud, kes on teadlikud tehniliselt võimalikest tegevustest ja arvutustest näitamaks investeeringute kasumlikkust, kuid ei suuda neid rakendada finantsbarjääride tõttu.

Projekti tulemuseks on rahastamismeetodid, mis võivad parandada kasumlikkust, hõlbustada rahastamist ja vähendada avaliku kinnisvara investeeringute riski. Vahendite näited on kasumlikkuse arvutused, tegevuspaketid, panuste optimeerimine, EPC, multifunktsionaalsed kokkulepped, rohelised rendid ja majanduslikud mudelid tootmise ja energia tarbimiseks.

EFFECT4buildings faktileht.pdf