Kinnisvara optimeerimise seminar

06.11.2015

Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud riigi kinnisvarastrateegia alusel on Riigi Kinnisvara koostöös ministeeriumitega alustanud kinnisvara optimeerimise tegevuskavade koostamist. Tegevuskavade eesmärk on tagada ministeeriumitele ja nende haldusala asutustele pikas perspektiivis heas seisukorras, kasutajate vajadustele vastavad optimaalsete kuludega opereeritavad pinnad. Valitsemisalade optimeerimis- ja kinnisvaraportfelli arenduskavad on aluseks investeeringute planeerimisel.

Hommikuseminari esitlused:

  1. Riigi hoonestatud kinnisvara optimeerimine
    Veronika Ilsjan, Rahandusministeerium
  2. Valdkondlik arengukava: Elukestva õppe strateegia 2020 koolivõrgu programm
    Kalle Küttis, Haridus- ja Teadusministeerium
  3. Varapõhine optimeerimine
    Anti Talves, Sten-Patrick Kreek, Riigi Kinnisvara AS