Seminar "Tegevuspõhine kontor"

16. mai 2016


Järjekordsel kliendiseminaril andsime ülevaate tegevuspõhisest kontorist konkreetse näite varal. Disainibüroo Iseasi disainipealik Martin Pärn tutvustas Sotsiaalministeeriumile tehtud uuringut, mille eesmärgiks oli organisatsioonile sobivaima kaasaegse bürookeskkonna lahenduse otsimine ja sobitamine planeeritava ministeeriumide ühishoone mahtu. Sotsiaalministeeriumi tellimusel tehtud töö aitas mõista ministeeriumi tänast töökorraldust ja ruumikasutust, tutvustada töötajatele tegevuspõhise kontori ideed ning haarata nad kaasa oma tulevase töökeskkonna kujundamisesse.

Hommikuseminari esitlus:
  • Tegevuspõhine kontor
  • Video (Helsingi Ülikooli käitumisteaduste instituudi õppelabori Minerva Plaza kasutus sügissemestril 2012)
Tegevuspõhisest kontorist saab lugeda ka Work&Place aprilli numbrist.