Töökeskkonna strateegia seminar
„Töö ja keskkond“

Nordic Hotel Forum, 04.10.2012

Töökeskkond

Me oleme harjunud majas nägema maja. Aga see vaade hakkab ajale jalgu jääma: kunagi oli töö koht, kus käidi; täna räägime veel töö tegemisest, aga üha enam õppimisest ja töötamisest kui sotsiaalsest protsessist. Traditsioonilise maja-vaate asemel eeldab viimane laiemat vaadet ja see on kirjeldatav märksõnaga workplace, mis on eesti keelde tõlgitud kui töökeskkond. Töökeskkond on füüsilise ruumi (kontor) ja virtuaalse ruumi (IKT maailma) ja sotsiaalse ruumi (suhted) summa.

Töökeskkond on tulemuste juhtimise vahend. Aga tulemusi loovad inimesed. Tööturg ja ka töö olemus muutuvad tulevikus oluliselt. Elanikkond vananeb ja väheneb. Tööjõudu jääb arenenud riikides aina vähemaks, samas konkurents headele inimestele kasvab kõikjal. Tööealise elanikkonna moodustab 4 väga erinevate vajaduste ja vaadetega põlvkonda. Aga vanus on täna rohkem nagu number ainult. Erinevused tulenevad väärtushinnangutest ja maailmavaatest, mis vanusest ei sõltu.

Pidevalt arenev tehnoloogia muudab maailma. 24/7 ei töötamine ei ole ammu enam in. Küll aga on tehnoloogia areng loonud kõik eeldusel info liikumiseks 24/7. Tehnoloogia annab töötajale võimaluse tööd teha seal, kus tahab, millal tahab ja kuidas tahab.

Töökeskkonna strateegia seminar „Töö ja keskkond“