Total Concept

Total concept on rahvusvaheline projekt, mille partneriteks Eestist on  Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja Eesti Kütte- ja Ventilatsioonifirmade ühing (EKVÜ). Lisaks Eestile on projekti kaasatud ka teised Põhja-Euroopa riigid: Rootsi, Taani, Norra ja Soome. Projekti eemärk on testida ja edasi arendada totaalprojekti metoodikat.

Totaalprojekt on energiaauditeerimismetoodika mis on mõeldud mitteeluhoonetele. Metoodika eesmärk on välja töötada energiaauditeerimise kava koos detailsete majandusarvutustega. Tööde käigus koostatakse energiasäästumeetmete pakett, mis tagab nende elluviimisel auditeeriva hoone omanikule tema poolt etteantud kapitalitootlikkuse. Investeering ja kapitalitootlikus kaetakse energiasäästu arvelt. Lisainfot on võimalik leida projekti koduleheküljelt - http://totalconcept.info

Näidisauditid

Energiatõhususe parendamine lähtudes „Total Concept“ meetodist