NB! 08.08.2011. a seisuga on üüripinna avaliku päringu tingimustes tehtud täiendused/muudatused punktides:

* 1.7(pakkumust puudutavaid küsimusi saab esitada kuni 24.08.2011. a.),

* 4.1 (pakkumuste esitamise tähtaeg pikeneb kuni 05. september 2011. a kell 15:00) ning 4.2 ja 6.1.


Avalik päring Maksu- ja Tolliametile üüripinna leidmiseks


Riigi Kinnisvara AS otsib Tallinnas Maksu- ja Tolliametile üüripinda. Üürile võetavate ruumide kogupind on ligikaudse suurusega 11 651 ruutmeetrit ning ruume soovitakse üürida kümneks aastaks. Üüripinna eeldatav kasutusse võtmise aeg on hiljemalt 2013. aasta III kvartal.

Pakkumused tuleb esitada Riigi Kinnisvara ASile aadressil Lasnamäe 2, Tallinn, 10.korrus (pakkumused võtab vastu arendusosakonna assistent või tema puudumisel referent). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05. september 2011. a kell 15:00.

Maksu- ja Tolliameti üüripinna avaliku päringu Tingimustega saab tutvuda siin. (NB! Tingimusi on täiendatud 08.08.2011. a)

Avaliku päringu dokumentide tervikpaketi (Tingimused koos lisadega) saamiseks tuleb selleks eelnevalt registreeruda e-posti aadressil taavi.aare@rkas.ee või helistades tel: 606 3438. Registreerimise järgselt antakse huvitatud isikule juurdepääs RKAS serveri vastavale kaustale, milles sisalduvad Tingimustes viidatud täistekstid ning andmevormid.

Pakkujatel on õigus esitada e-posti (taavi.aare@rkas.ee) teel Tingimusi ja pakkumust puudutavaid küsimusi kuni 24.08.2011. a (kaasa arvatud). Riigi Kinnisvara AS vastab tähtaegselt esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul alates küsimuse esitamisest.