NB! 06.12.2010.a seisuga on üüripinna avaliku päringu tingimustes tehtud täiendused/muudatused punktides:

* 1.6 (üüripinna ala),

* 1.7 (pakkumust puudutavaid küsimusi saab esitada kuni 31.12.2010.a.),

* 4.1, (pakkumuste esitamise tähtaeg pikeneb kuni 13. jaanuar 2011.a kell 14:00) ning 4.2 ja 6.1.

Täpsem info päringu tingimustes.


Avalik päring Tallinnas Maksu- ja Tolliametile ning Statistikaametile üüripinna leidmiseks


Riigi Kinnisvara AS otsib Tallinnas Maksu- ja Tolliametile  ning Statistikaametile üüripinda.
Üürile võetavate ruumide kogupind on ligikaudu 12 100 ruutmeetrit ja ruume soovitakse üürida kümneks aastaks. Üürilepingu alguseks on kavandatud ajavahemik 2012. aasta IV kvartal -2013. aasta II kvartal.

Pakkumused tuleb esitada Riigi Kinnisvara ASile aadressil Lasnamäe 2, Tallinn (10.korrus. Pakkumused võtab vastu sekretär või tema puudumisel arendusosakonna assistent). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2011.a kell 14:00.

Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti üüripinna avaliku päringu tingimused: http://rkas.ee/files/yyripinna_avaliku_paringu_tingimused.pdf (NB! Tingimusi on täiendatud 06.12.2010.a )

Avaliku päringu tingimused koos lisadega esitatakse vastava nõude saamisel pakkujale CD’l elektroonselt. Dokumendid väljastatakse eelregistreerimisel (Kadri Lember, tel: 606 3416; GSM: 5305 1317; kadri.lember@rkas.ee) Riigi Kinnisvara ASi kontoris Lasnamäe 2, Tallinn.

Pakkujatel on õigus esitada e-posti (andrus.vaartnou@rkas.ee) teel pakkumust puudutavaid küsimusi kuni 31.12.2010.a. Riigi Kinnisvara AS vastab küsimustele 3 tööpäeva jooksul alates küsimuse esitamisest.