Politsei- ja Piirivalveametile ruumide üürimine Järva-Jaanis


Riigi Kinnisvara AS soovib käesoleva päringuga tuvastada huvi pakkuda Politsei- ja Piirivalveametile pinda Järva-Jaanis. Eesmärk on üürile võtta ruumid hästi nähtavas, nii jala kui sõidukitega hästi ligipääsetavas asukohas. Käesolev päring ei ole RKAS-ile siduv.

Soovitava üüripinna suurusvahemik: 50-60 m2.
Kasutusse võtmise prognoositav aeg vahemikus: 01.10.2018–01.01.2019.
Üürilepingu periood: 10 aastat.
Parkimiskohti: minimaalselt 4 (2 ametiautodele ja 2 klientidele).
Orienteerivad nõuded pinna ettevalmistamisele: (rkas.ee/uuripind). 
Pakkuja viib pakutava pinna kõigile nõuetele vastavaks oma kuludega. Üüripind peab asuma I-korrusel, invaligipääs teeninduspinnale ja tööruumidesse.
Pakkumuse vorm: pakkumus esitada e-postiga.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 03.05.2017 kell 10.00.
Kontaktisik lisainfo saamiseks ja pakkumuse adressaat: Marko Künnapas, marko.kunnapas@rkas.ee.

Palume mittesiduvas pakkumuses ära tuua:
  • pakkuja; 
  • pakutava hoone aadress; 
  • pakkuja suhe pakutavasse hoonesse; 
  • pakutava üüripinna suurusvahemik; 
  • hoone korruseplaanid ning sellele märgitud pakutavad üüripinnad; 
  • pakutav üürihind; 
  • muu asjakohane info. 

Üürihinna pakkumus esitada vormil Lisa 2 (rkas.ee/uuripind).