Teavitamise kanalid

Riigi Kinnisvara AS-i tegevus tugineb aususe ja läbipaistvuse põhimõtetel ning peame eetiliste tõekspidamiste järgimist meie töötajate poolt oluliseks. Selle tagamiseks oleme töötanud välja ühe lahendusena vihjeankeedi, mis võimaldab anonüümselt edastada teavet sündmuse kohta, mis Teie arvates ei ole kooskõlas heade äritavade ning üldtunnustatud moraalinormidega.

Vihjetelefoni, e-kirja või kodulehe vihjeankeeti võivad kasutada nii RKASi töötajad, koostööpartnerid kui ka kolmandad isikud. Teie poolt edastatud informatsioon jõuab ainult sõltumatule ja konfidentsiaalsust garanteerivale välisaudiitorile, kes tagab täielikult Teie anonüümsuse, analüüsib laekunud teavet ning edastab RKASile vihje sisukokkuvõtte viiteta infoallikale.
 
Enne vihje edastamise kanalite kasutamist mõtle palun alljärgnevale:
  • Sündmuse toimumise aeg
  • Sündmuse toimumise koht
  • Juhtumi kirjeldus
  • Info päritolu
Kui soovite saada audiitorilt tagasiside edastatud vihje kohta, on Teil võimalik jätta ka oma kontaktandmed vihje edastamise käigus.

_________________________________________________________________


VIHJEANKEET

E-KIRI

VIHJETELEFON

Ankeedi saate ära täita siinE-kiri: RKAS@ee.ey.comTel: 611 4600

_________________________________________________________________