Juhtimissüsteem

13. novembril 2007 väljastati Riigi Kinnisvara AS-ile esimene IS0 9001:2000 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat.

2018. aastal uuendati standardi ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemi ja ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati.

Väljastatud sertifikaadid tõendavad, et ettevõte tegutseb kinnisvara arendamise, haldamise ja hooldamise ning ehitusjuhtimise ja omanikujärelvalve valdkonnas kooskõlas eelpool toodud standardite nõuetega.