Jääkreostuse likvideerimine Madilas


Riigi Kinnisvara AS-i ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) koostöös likvideeriti Harjumaal Saue vallas Madila külas asuval Paagi kinnistul (katastritunnus 51802:003:0522) asuvad endise Nissi aiandi maa-alused kütusemahutid, milles hoitud kütust kasutati aiandi katlamaja kütmiseks.

Kütusemahutid likvideeriti ja eemaldati mahutitealune reostunud pinnas, teostati tagasitäide ja pinnase silumine.

Tööde teostamise aeg: oktoober 2017 – juuli 2018
Tööde teostajad: Eco Pro AS ja Epler & Lorenz AS

Projekti rahastati KIK veemajanduse programmist.