Visioon

Luua riigiasutuste ülesannete eripärast lähtuv ning riigile tervikuna kõige optimaalsem, tõhusam ja kestlikum kinnisvaralahendus.

Missioon

Tagada riigiasutustele kinnisvarakeskkonna hea kvaliteet, energiatõhusus ja heaperemehelik haldamine.
 

Väärtused

Oleme igapäevaselt teadlikud, et suurem osa meie tegevusest ja otsustest on pideva avalikkuse tähelepanu all. Strateegia eduka elluviimise võtmetegur on ühine organisatsioonikultuur ja väärtushinnangud. Väärtused toetavad meie eesmärkide täitmist, ühendavad meeskonda ja teevad meid oma valdkonnas edukaks. Meid iseloomustavad järgmised väärtused.

Kompetentsus

 • Tunneme oma valdkonda, oleme alati valmis teadmisi jagama ja kaasa mõtlema. Tahame areneda ja teeme selle nimel tööd.
 • Oleme põhjalikud, pühendunud ja sihikindlad, keskendume eesmärgile ja lahendusele.
 • Oskame oma tegemistest ja lahendustest rääkida lihtsalt ja arusaadavalt.
 • Tegutseme läbipaistvalt.
 • Väärtustame pikaajalist koostööd.

Usaldusväärsus

 • Julgeme võtta vastutuse, arvestame oma tegevuste ja otsuste mõjuga.
 • Oleme ausad: meie sõnad ja teod on kooskõlas.
 • Peame kinni lubadustest, tähtaegadest ja kokkulepetest.
 • Tunnistame oma vigu ja õpime neist.

Osavõtlikkus 

 • Oskame näha partneri muresid.
 • Oleme tegevuses avatud ja lugupidavad nii enda kui ka teiste suhtes.
 • Aitame ja toetame üksteist, oskame kuulata ja anname tagasisidet.
 • Oleme kannatlikud ja järjepidevad.