2012. aasta toetused

Projekt „Energiatõhusate hoonete projekteerimine ja keskkonnamõjude hindamise kriteeriumid“:

  • 55 616,4 eurot madal- ja liginullenergiahoonete tüüplaheduste uuringule vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;
  • 11 996,4 eurot hoonete keskkonnamõju arvestamise uuringule (nn. „roheline märk“) vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;
  • 42 229,2 eurot energia lokaalse tootmise analüüsile büroohoonetes vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule. 
  • 9 152 eurot üliõpilastele stipendiumide maksmiseks vastavalt SA-ga Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond sõlmitud koostöölepingule.

* Summad ei sisalda makse.