2013. aasta toetused


  • 19 421 eurot uuringule "Ajalooliste hoonete jätkusuutlik haldamine" vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;
  • 43 800 eurot uuringule "Tööviljakuse ja õpitulemuslikkusega seotud töökeskonna füüsilised ja psühho-sotiaalsed aspektid büroodes ja koolides" vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;
  • 12 000 eurot uuringule "Hoonete keskkondlikud, sotsiaalsed ja majanduslikud kvaliteedikriteeriumid/Eesti Rohemärgiste aluste väljatöötamine" vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule.
* Summad ei sisalda makse.