2018. aasta toetused

2018. aastal toetas Riigi Kinnisvara AS järgmisi teadusuuringuid ning doktori-, inseneri- ja magistriõppe tudengeid:
  • 40 200 eurot – teadusuuring „Hoonete turvaklasside ja rakendatavate turvameetmete uuringu ning vastava RKAS metoodika väljatöötamine“ (SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus)
  • 3000 eurot – doktoriõppe stipendium Villu Kukk „Ristkihtliimpuidust välispiirete hügrotermilised omadused“ (Tallinna Tehnikaülikool)
  • 3000 eurot – doktoriõppe stipendium Johanna Liblik „Looduskrohviga kaitstud puidupõhiste komposiitkonstruktsioonide käitumine tules“ (Tallinna Tehnikaülikool)
  • 3000 eurot – doktoriõppe stipendium Nils Kändler „Targad sademeveesüsteemid“ (Tallinna Tehnikaülikool)

* Summad ei sisalda makse.