Algasid Viljandi Gümnaasiumi uue õppehoone projekteerimistööd

18.apr 2011

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) ja Arhitektuuribüroo SALTO esindajad allkirjastasid 18. aprillil lepingu Viljandisse rajatava riigigümnaasiumi uue õppehoone projekteerimiseks.

Viljandi linnavalitsuse poolt möödunud aasta 4. oktoobril välja kuulutatud riigihankel Hariduse tänavale rajatava Viljandi Gümnaasiumi arhitektuurse ehitusprojekti eskiislahenduse leidmiseks soovis osaleda kokku 16 arhitektuuribürood. Parima ideelahenduse pakkus välja Arhitektuuribüroo SALTO.

Uude kooli on planeeritud 630 õpilast ja 75 personali töötajat. Hoone arhitektuurne lahendus lähtub krundi eripärast, paiknedes madalal piki tiigi äärt, ühendades kahte krunti piiravat teed ja moodustades neutraalse fooni ajaloolisele koolihoonele. Ida-lääne suunalisus tagab koolile hea valgusskeemi. Hoone tänavapoolsed otsad on suletud, vaated on suunatud tiigile, teatrile ja ajaloolisele hoonele ning sissepääsuväljakule.

Ligi 6000 ruutmeetri suuruse koolikompleksi projekteerimistööde maksumus on 357 000 eurot ja projekt valmib käesoleva aasta oktoobris.

1928. aastal valminud Valuoja koolihoone on võetud arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all. 1970. aastatel valminud koolimaja juurdeehitis on muinsuskaitse seisukohalt väheväärtuslik ja kavas lammutada.

Viljandi Gümnaasiumi uue õppehoone eskiis

Viljandi Gümnaasiumi uue õppehoone eskiis