Algab uue kohtuekspertiisi hoone projekteerimine

27.juuli 2007
Täna allkirjastasid Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja Amhold AS lepingu uue Tallinna Kohtuekspertiisi hoone projekteerimiseks.
 
Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo direktori ja ekspertiisiasutuste ühendamise töörühma juhi ?llar Lanno sõnul on lõpuks leitud uue maja valmimiseks üks väga oluline koostööpartner. „Nii kohtuarstliku ekspertiisibüroo kui ka kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuse töötajad panustasid juba eelmisel suvel maksimaalselt, et kokku panna kaasaja ekspertiisitasemele vastav ruumiprogramm, nüüd tuleb projekteerijal kogutud info vormistada regiooni kaasaegseimaks ehitiseks.“
 
Vastavalt justiitsministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-i vahelisele projekteerimistööde korraldamise kokkuleppele toimus avatud riigihange Tallinna Kohtuekspertiisi uuele hoonele projekteerija leidmiseks käesoleva aasta 20. aprillist kuni 15. juunini.
Hankele laekus neli pakkumist, milledest soodsama pakkumise tegi Amhold AS, pakkudes projekteerimistööde ja autorijärelevalve maksumuseks ilma käibemaksuta 9 964 500 krooni.
 
Projekteerijatel paluti koostada nii ekspertiisihoone kui ka kõigi muude krundil asuvate ehitiste ja rajatiste terviklahendus, sealhulgas hoone spetsiifikast tulenevad erilahendused – tehnoloogia, tehnoloogilised seadmed, sisseaseade, inventar jms.
 
Modernse ekspertiisikeskuse projekteerimistööd on kavas lõpetada esialgse ajakava kohaselt 2008. aasta teises kvartalis ning hoone valmimisaeg on kavandatud 2010. aasta algusesse. 
 
Ehitustööde tulevane asukoht on vastavalt sise- ja justiitsministri kokkuleppele Rahumäe tee 6 asuva kinnistu Retke tee poolne osa. Uue hoone suletud netopind on ca 8300 m². Esialgse planeeringu järgi koonduvad hoone kaheksale korrusele kohtuarstlik- ja kohtupsühhiaatriaekspertiisi, kohtukeemia- ja DNA labor ning kõik kriminalistikaekspertiisid.
 
Amhold AS seniste tööde hulgas on näiteks Tallinna Ringkonnakohtu hoone rekonstrueerimisprojekti teostamine, Vasalemma Põhikooli õppe-ja spordihoone ehitusprojekt ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppehoone.
 
Möödunud aasta 26. oktoobril toimunud valitsuskabineti nõupidamisel otsustati ühendada siseministeeriumi haldusalasse kuuluv Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (KEKK) ning justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo (EKEB) üheks justiitsministeeriumi haldusalasse jäävaks riigiasutuseks. Loodavat asutust hakkab juhtima avaliku konkursiga valitud direktor ja ekspertiisiasutuse teenust tarbivate õiguskaitseorganite esindajatest moodustatav nõukogu.