Algab uue Tallinna vangla projekteerimine

28.mai 2008
Täna allkirjastasid Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja Amhold AS töövõtulepingu uue Tallinna vangla ja arestimaja kompleksi projekteerimiseks.
 
RKAS-i arendusdirektori Elari Udami sõnul on seatud eesmärgiks projekteerida kaasaegne kinnipidamiskompleks justiits- ja siseministeeriumi vajadustest lähtuvalt selliselt, et see oleks parimal viisil eesmärgipäraselt kasutatav kinnipidamisasutusena, võimalikult optimaalsete rajamiskuludega, ülalpidamises võimalikult vastupidav ja kauakestev ning ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad.
 
Töövõttu kuulub nii hoonete ja rajatise projekteerimine kui ka detailplaneeringuga määratud krundiväliste ehitiste, sealhulgas trasside ja juurdepääsuteede, projekteerimine. Samuti teostatakse kõik vajalikud uuringud, ekspertiisid ja mõõdistused.
 
Vangla eskiis valmib lepingu kohaselt käesoleva aasta 18. septembriks, eelprojekt tuleva aasta 30. jaanuariks ning projekteerimistööd lõppevad 19. veebruaril.
 
Vastavalt justiitsministeeriumi ja RKAS-i vahelisele kokkuleppele toimus avatud riigihange Tallinna vangla ja arestimaja kompleksi projekteerija leidmiseks käesoleva aasta 31. märtsist kuni 13. maini. Konkursile ainsana pakkumuse esitanud Amhold AS küsis projekteerimistööd eest ilma käibemaksuta 11 663 000 krooni.
 
Tallinna vangla on kavas rajada Maardu linna, Vana-Narva maantee 13 ja Paemurru tänav 1 ning Vana-Narva maantee 17 asuvatele kinnistutele.
 
Uus Tallinna vangla on planeeritud kambersüsteemi tüüpi kinnipidamisasutusena ning sinna tulevad vangla ja arestimaja. Samuti tuleb sinna  vanglate haigla, mis asub ka praegu Maardus. Vanglasse on planeeritud 1210 ning arestimajja 150 kohta. Avavangla kohti on uude vanglasse kavandatud 100 ning haiglas 52.
 
Täna tegutseb Tallinna vangla amortiseerunud hoonetes Magasini tänava krundil, mis võeti 1940ndate aastate lõpul kasutusele Nõukogude sõjavangilaagrina.