Rae vald algatas detailplaneeringu vangla rajamiseks

08.juuli 2011

Harjumaa Rae vallavolikogu algatas neljapäeval Soodevahe külas Tallinna vangla detailplaneeringu koostamise, mille käigus määratakse krundi ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala planeeritava maa-ala suurus on 50 hektarit.

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse esimees Jaak Saarniit loodab senise hea koostöö jätkumisel omavalitsusega jõuda detailplaneeringu kehtestamiseni 2012. aasta suvel. Kauem sellega oodata ei kannata, kuna vanade vanglahoonete renoveerimine ja käigus hoidmine alternatiivina ei ole otstarbeks. „Murru, Tallinna ja Harku vanglad on amortiseerunud ning neisse investeerimine on sisuliselt sama kulukas kui uue vangla rajamine,“ selgitas Saarniit.

„Uue Tallinna vangla ehitus on meie jaoks prioriteet, nii et selle otsuse üle on mul loomulikult väga hea meel. Loodetavalt läheb ka edasine protsess Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ja Rae valla vahel sama konstruktiivselt. Vallale ja vallaelanikele kaasneb lisaks uutele töökohtadele Euroopa modernseimas vanglas muuhulgas ka teedevõrgu paranemine,“ lisas justiitsminister Kristen Michal.

Uus Tallinna vangla on plaanitud kambersüsteemi tüüpi vanglana. Sinna tulevad vangla, arestimaja ja Tallinna vangla tervishoiuosakond, mis praegu asub Maardus. Vanglasse on planeeritud 1000 ja arestimajja 150 kohta. Avavangla kohti on 100, tervishoiuosakonnas 70.

Vangla rajamise täpne ajakava sõltub detailplaneeringu menetlemisest, kuid esialgse plaani kohaselt peaks planeering olema kehtestatud 2012. aastal. Edasi järgneb projekteerimine ja ehitamine. Kõige varasemalt valmib vanglakompleks 2015. aastal.

Rajatava Tallinna vangla eskiis