RKAS nõustab Lätit esimese kaasaegse vangla rajamisel

30.apr 2014
Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juhatuse esimees Jaak Saarniit ja Läti Vabariigi justiitsministeeriumi kantsler Raivis Kronbergs allkirjastasid täna Riias koostöökokkuleppe Läti esimese kaasaegse vanglakompleksi kontseptsiooni väljatöötamiseks. Kokkulepe hõlmab nii projekteerimistööde ettevalmistamist kui ka projekteerimishanke korraldamist koos hilisema projektijuhtimisega.
Eeskuju kaasaegse vangla rajamisel võetakse Eesti uute vanglate ehitamise ja projekteerimise kogemustest, arvestades projekteerimisel kohalikke looduslikke eripärasid, turvakaalutlusi ja riiklikke õigusakte.

„Täna sõlmitud kokkulepe on tunnustus nii Eesti vanglasüsteemile, Eesti uut tüüpi vanglate projekteerijatele kui ka RKASile,“ lausus ettevõtte juht Jaak Saarniit.

„Ühtlasi on tegu ettevõtte ajaloos teise rahvusvahelise suurprojektiga – 2010. aastal nõustas RKAS Gruusia Tolliametit Euroopa Liidu direktiividele ja muudele rahvusvahelistele nõuetele vastava moodultüüpi piiri- ja tollipunkti tüüplahenduse väljatöötamisel,“ lisas Saarniit.

Uus suurvangla peaks valmima 2018. aastal, ning see saab olema esimene uut tüüpi vangla Läti Vabariigis. Vangla ehitatakse 1200 kinnipeetava mahutamiseks ning sellest saab esimene kamber-tüüpi vangla, kus saavad tööd 400 vanglaametnikku.

Lisainformatsioon:
Andrus Kõre
RKASi projektidirektor
Tel: 51 991 216
E-post: andrus.kore@rkas.ee