Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerib AS Amhold

14.jaan 2010

Riigi Kinnisvara AS sõlmis 7. jaanuaril Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerimiseks lepingu ASiga Amhold. 

Käibemaksuta on projekti maksumus 308 000 krooni ja projekt valmib hiljemalt käesoleva aasta 10. augustil.

Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja Jõgeva kohtu- ja politseihoone projekteerimise riigihanke 26. novembril 2009,  hankel osales 10 pakkujat. 

Hanke korraldamise eesmärgiks oli leida projekteerija, kes koostaks Jõgeva kohtu- ja politseihoone eelprojekti Suur tn 1 kinnistule  kinnistulehitusloa väljastamist võimaldavas mahus. 

Töövõttu kuulub nii krundil asuvate/rajatavate ehitiste (hooned ja rajatised) projekteerimine kui ka detailplaneeringuga määratud krundiväliste ehitiste (sh trassid, juurdepääsuteed) projekteerimine. Planeeritava hoone ehitusalune pind on 500 ruutmeetrit ning eeldatav brutopind 2 000 ruutmeetrit.