Kutse osaleda turu-uuringus uue Tallinna vangla soojusenergia hankimiseks

22.apr 2015
Riigi Kinnisvara AS (edaspidi Hankija), viib käesolevaga läbi turu-uuringu, et anda turuosalistele ülevaade kavatsusest viia läbi soojusenergia hange ning saada potentsiaalselt huvitatud isikute tagasisidet riigihanke põhitingimustele: eeskätt hinnangut soojusvarustuse tehnilisele lahendusele, soojusvarustuse hankimise viisile, ekspluatatsiooni korraldamisele ja riigihanke eseme võimalikule maksumusele. Teie tagasiside on sisendiks soojusvarustuse korraldamisel antud objektil.
Käesolev teade on avalik ning selle eesmärk on tagada kõikide hankija kavandatavast soojusenergia riigihankest potentsiaalselt huvitatud isikute võrdne kohtlemine ja võrdne ligipääs infole. Käesolevas turu-uuringus osalemine ei anna mistahes osalenud isikutele mistahes eeliseid tulevases kavandatavas soojusenergia riigihankes.

Soojusenergia avalik riigihange on kavas läbi viia 2015 või 2016. aasta jooksul.  Pärast turu-uuringu läbiviimist ja selle käigus kogutud tagasiside analüüsimist, võtab hankija seisukoha hanke objekti osas. Riigihanke läbiviimine toimub riikliku elektroonilise riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee) vahendusel.

NB! Turu-uuringule vastamise tähtaega on pikendatud kuni 11.05.2015.