Hiiumaa Gümnaasiumi kunstikonkurss

07.jaan 2016
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus Hiiumaa Gümnaasiumisse, mis asub Kärdla linnas aadressil Uus tn 4/1.
Konkursi raames otsitakse ideelahendust, mis sobituks rajatava riigigümnaasiumi arhitektuurse tervikuga. Kooli sise- ja väliruumi kujundamisel sai lähtepunktiks Hiiumaal kootud kirikinda Kärdlale omane muster, mis väärtustab traditsiooni. Arhitektuurse kontseptsiooni läbivaks ideeks on traditsiooniliste vihjete lisamine kaasaegsesse käsitlusse. Pakutava ideelahenduse näol peab olema tegemist väliruumi taiesega, mille paiknemiseks on ette nähtud kaks asukohta sõltuvalt idee lähenemisnurgast.

Žüriisse kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Elo Liiv ja Kristian Nigul, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Anneli Porri ja Gregor Taul, Hiiumaa Gümnaasiumi kunstiõpetaja Sulev Loopalu ning Hiiu valla arhitekt-planeeringute peaspetsialist Jürgen Vahtra. Eksperdina osaleb žürii töös Hiiumaa Gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 20 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 300 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitajaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 200 eurot ja 100 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 10.03.2016 kell 11:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriiklikud piirmäära hanked ja kunstikonkursid". Eraisik, kellel registrikood puudub saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaks.