Energiateenuse tellimise turu-uuring

29.juuni 2016
Lugupeetud potentsiaalne koostööpartner

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi Hankija), viib käesolevaga läbi turu-uuringu, et anda turuosalistele ülevaade kavatsusest viia läbi energiateenuse hange ning saada potentsiaalselt huvitatud isikute tagasisidet riigihanke põhitingimustele: eeskätt turu valmisolekut ja hinnangut võimalikule energiateenuse liigile, objekti ning lepingu mahule ja suurusele. Teie tagasiside on sisendiks energiateenus hanke korraldamiseks Riigi Kinnisvara AS poolt.
    
Käesolev teade on avalik ning selle eesmärk on tagada kõikide hankija kavandatavast energiateenuse riigihankest huvitatud isikute võrdne kohtlemine ja võrdne ligipääs infole. Käesolevas turu-uuringus osalemine ei anna mistahes osalenud isikutele mistahes eeliseid tulevases kavandatavas riigihankes.
    
Energiateenuse näidishange on plaan läbi viia 2016-2017 aastal.  Pärast turu-uuringu läbiviimist ja selle käigus kogutud tagasiside analüüsimist, võtab hankija seisukoha hanke tingimuste ja liigi osas. Riigihanke läbiviimine toimub riikliku elektroonilise riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee) vahendusel.


Tagasiside palume saata kontaktandmetel: mikk.maivel@rkas.ee hiljemalt 10.08.2016.

Selgitavatele küsimustele vastab Riigi Kinnisvara ASi energiatõhususe projektijuht
Mikk Maivel, tel. 56 461 251, e-post mikk.maivel@rkas.ee.