Eesti Raudtee omandab Koidula jaamarajatised

09.nov 2011

Eesti Raudtee tütarettevõte EVR Infra ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) allkirjastasid kokkuleppe, mille kohaselt EVR Infra ostab ennetähtaegselt välja Koidula raudteepiirijaama raudteerajatised ja -taristu objektid.

Allkirjastatud kokkulepete kohaselt saab EVR Infra raudtee taristu varade omanikuks hoonestusõiguse seadmise kaudu. RKAS jääb Koidulas riigi poolt rahastatud hoonete ja neid teenindavate tehnovõrkude omanikuks ja haldajaks.

Algselt olid ettevõtted kokku leppinud, et EVR Infra tasub RKASile nimetatud objektid väljaostu summa 20 aasta jooksul. Võrreldes 2007. aastal sõlmitud kokkuleppe tingimustega on praegu EVR Infral võimalik rajatised ja objektid varem välja osta ning finantseerida tehingut omavahenditest.

Tehingu maksumus on pisut alla 41,8 miljoni euro. Varem on EVR Infra investeerinud Koidula raudteepiirijaama väljaehitamisesse 5,2 miljonit eurot.