Eesti suurimat hoonete energiatõhususe tõstmise projekti saab jälgida reaalajas

02.mai 2011

Kyoto protokolli alusel toimuva CO₂ heitmekvoodi müügist saadava raha eest muudab Riigi Kinnisvara AS energiasäästlikumaks 480 hoonet üle terve Eesti, investeerides neisse kokku üle 146 miljoni euro. Alates tänasest on võimalik reaalajas jälgida projekti edenemist elektroonilise kaardirakenduse vahendusel ettevõtte koduleheküljel aadressil: www.rkas.ee/co2/kaart.

Erinevaid andmete sorteerimisfiltreid kasutades saab informatsiooni asutuste tüüpide, objektidel teostatavate tööde, hangete ja käsundiandjate lõikes kombineerituna ja eraldi. Lisaks leiab leheküljelt iga objekti kohta detailse ülevaate koos projekteerimise-, ehitamise- ja omanikujärelevalve hangete prognoositava ajakavaga.

Taustaks:
CO₂ kvoodimüügi tulu kulub eeskätt hoonete energiasäästlikkuse tõstmisele. Enamiku objektide juures on kavas projekteerida ja ehitada uued ventilatsiooni-, kütte- ja tugevvoolusüsteemid ning soojustada majade seinad, soklid, põrandad, vahelaed ja katused. Kavandatud tööde tulemusena peaks vähenema energiatarbimine ning sellest tulenevalt õhku paisatava CO₂ hulk.

Lisaks on investeeringutel positiivne mõju hoonete sisekliimale ning töökeskkonnale tervikuna. Investeeringud aitavad säilitada ja luua töökohti ehitussektoris ning vähendavad hoonete haldamise püsikulusid tulevikus.

Ehitusprojektide elluviimiseks ette nähtud aeg on lühike, kõik tööd peavad olema valmis 2012. aasta lõpuks. Vähem kui kahe aastaga tuleb RKASil kui investeeringute teostamise korraldajal koostada investeeringute kavad, korraldada riigihanked ja teha hankemenetlusega seotud toimingud, korraldada projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimine ning omanikujärelevalve ja kontrollida kulude abikõlblikkust.