Eesti Raudtee ja Riigi Kinnisvara AS jõudsid Koidula piirijaama osas kokkuleppele

25.juuli 2005
Eesti Raudtee, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara ASi vahel peetud pikaajaliste läbirääkimiste tulemusena sõlmiti reedel RKASi ja Eesti Raudtee vahel koostööleping Koidula piirijaama rajamise, finantseerimise ning tulevikus majandamise kohta, mis tähistab olulist edasiminekut pikalt ettevalmistatud Eestile tähtsas raudteeprojektis.
Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori Kaido Simmermanni sõnul kavandatakse Eesti-Vene piiri lähedale Koidulasse raudtee-piirijaama rajamist, mille kogumaksumuseks kujuneb hinnanguliselt ligi 46 miljonit eurot. "Pika läbirääkimiste protsessi tulemusel on osapooled jõudnud kokkuleppele uue piirijaama tehnoloogilistes- ja omandiküsimustes ning jääme nüüd ootama Euroopa Liidu heakskiitu EL ?htekuuluvusfondist toetuse saamiseks piirirajatiste ehitamiseks," ütles Simmermann.

Riigi Kinnisvara AS juhatuse liige Roman Kolosov lisas: "Väga hea, et lõpuks olid osapooled konstruktiivselt meelestatud ning pingelised läbirääkimised jõudsid lepinguni. Kui rakendusskeem on paigas, hoiab see meil projekti jätkudes oluliselt aega kokku. Väga suur töö - hankedokumentatsiooni väljatöötamine, hangete läbiviimine ja teostus on aga alles ees."

Projekti kohaselt rajatakse Koidulasse Valga-Petseri raudteelõigule uus peatee ning depood, sillad, jaamahoone ja tolliformaalsusteks vajalikud ehitised. "Tegemist on ühe suurima avaliku- ja erasektori koostöös valmiva (Public Private Partnership) PPP-projektiga, kus osaleb ka Eesti suurim raudteeinfrastruktuuriettevõte - AS Eesti Raudtee" ütles Simmermann, lisades et Koidula projekti õnnestumise korral oleks sarnast mudelit võimalik rakendada ka muude oluliste suurprojektide puhul, näiteks suuremate linnade raudteeümbersõidud, jne.

Jaama projekteerimistööd said valmis juba eelmises projekti etapis, positiivse tagasiside korral Euroopa Liidu ?htekuuluvusfondist alustatakse koheselt ehitustööde ettevalmistamisega, eesmärgiga alustada jaama ehitust hiljemalt 2007. aastal. Koidula piirijaam võtaks üle hetkel piirijaamadena toimivate Orava ja Tartu jaama funktsioonid, mistõttu väheneks märkimisväärselt rongide seisuaeg Tartu linnas. Hetkel võetakse Petseri jaama kaudu Eestisse vastu hinnanguliselt umbes 12-14 rongi ööpäevas.

Rahandusminister Aivar Sõerd avaldas heameelt, et pärast pikki arutelusid jõuti kokkuleppele küsimuses, mis oodanud lahendust Eesti taasiseseisvumisest alates. "Ma usun, et mitte ainult tartlased ei rõõmusta selle üle, et Eestisse saabuvaid veoseid kontrollitakse piiril, mitte kümnete kilomeetrite kaugusel Tartus - küsimus on nii Eesti riigi turvalisuses kui ka ressursside otstarbekas kasutamises," ütles Sõerd.
"Rahandusministeeriumi jaoks tähendab lepingu allkirjastamine seda, et me võime astuda järgmise sammu ja saata Euroopa Komisjoni pole teele vajaliku lisainfo. Loodame, et rahastamisotsuse tegemine on vaid nädalate küsimus," lisas minister.

Eestile on Koidula piirijaama rajamine üks olulisemaid transpordi- ja regionaalpoliitilisi ülesandeid, sest piirijaam mõjutaks positiivselt Lõuna-Eestit ja eriti Tartu linna, ettevalmistusi Eesti liitumiseks Schengeni ruumiga ning Eesti transiidisektorit tervikuna.