Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine

07.jaan 2011
Riigi Kinnisvara AS-i juhatus tunnistas oma 7. jaanuari otsustega nurjunuks järgneva kolme kinnistu enampakkumised:
-    Tartu tn 5c, Võhma linn, Viljandimaa;
-    Soolaliivahoidla, Koidu küla, Tarvastu vald, Viljandimaa;
-    Soolaliivahoidla, Abjaku küla, Abja vald, Viljandimaa.

Tähtajaks ei laekunud neile kinnistutele ühtegi ostusoovi.