ERMi teenindamiseks vajalikud lepingud on sõlmitud

22.okt 2015
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on tänaseks sõlminud väärtuspõhiste hangete tulemusena kõik vajalikud tehnohooldus-, heakorra- ja turvateenuste lepingud valmimisjärgus Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uue peahoone teenindamiseks.
Tehnohooldusteenuse leping sõlmiti kinnisvara korrashoiu ettevõttega SOL Baltics OÜ kuueaastaseks perioodiks võimalusega iga kahe aasta tagant ühe lepingu poole ettepanekul leping ilma sanktsioonideta lõpetada. Lepingu maksumus on 1,53 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Heakorrateenuse leping sõlmiti kinnisvara korrashoiu ettevõttega ISS Eesti AS kuueaastaseks perioodiks võimalusega iga kahe aasta tagant ühe lepingu poole ettepanekul leping ilma sanktsioonideta lõpetada. Lepingu maksumus on 2,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Turvateenuste leping sõlmiti kolmeaastaseks perioodiks turvafirmaga USS Security Eesti AS. Lepingu maksumus on 0,46 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Tehnohoolduse- ja heakorrahangete pakkumuste hindamisel kasutati väärtuspunktide arvestamise meetodit, mille kohaselt andis pakkumuse maksumus 60 ja tööprogramm 40 väärtuspunkti. Viimane koosneb pakkuja poolt koostatavast ja esitatavast kolmest osast:

  1. Organisatsioonilise juhtimise ja kvaliteedikontrolli plaan (12 punkti) – plaani eesmärgiks on tagada, et pakkuja (ning tema poolt kaasatavate alltöövõtjate) teostatav töö on kõrgel kvalitatiivsel tasemel, tööd planeeritud ning juhtimine läbi mõeldud;
  2. Teenuste  korraldamise plaan (20 punkti) – plaani eesmärgiks on näidata, kuidas töövõtja kavatseb hankija eesmärki saavutada ning milliseid vahendeid ja meetodeid selleks kasutada;
  3. Ohutus- ja keskkonnaplaan (8 punkti) – plaani eesmärgiks on tagada objektil tööülesandeid täitvate ja teiste objektil viibivate inimeste turvalisus.

Turvateenuse hanke puhul koosnes tööprogramm erinevalt tehnohooldus- ja heakorrateenuse hangetest kolme osa asemel kahest osast:
  1. Organisatsioonilise juhtimise ja kvaliteedikontrolli plaan (20 punkti);
  2. Teenuse korraldamise plaan (20 punkti).